Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vurdering av flom og isforhold i Surna (112.C) ved Bolme
Ansvar:Ingebrigt Bævre
Forfatter:Bævre, Ingebrigt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:13 s. + vedlegg
Serie:NVE Dokument ; 1998:4
Emneord:Hydrologi / Isforhold / Vannlinjeberegning
Innhold:Flom og isgang i midten av januar 1997 skapte iskork i området ved Bolme. Dette
førte til skader på bygninger og riksveg 65 måtte stenges pga stort istrykk mot
brua. På bakgrunn av dette tok vegvesenet initiativ til et møte den 10.02.97
mellom NVE, kommunen og vegvesenet. For å kartlegge de hydrauliske forholdene
i området er det foretatt flom- og vannlinjeberegninger, som beskriver forholdene
ved flom, med og uten innvirkning fra bruer og vegfyllinger.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: