Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tariffer : forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer : del V tariffer
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Lars Ekern ... [et al.]
Forfatter:Ekern, Lars / red.: Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:18 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.311(481) / 351.824.11
Serie:NVE Dokument ; 2009:6
Emneord:Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftforsyning / Tariffer
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Anleggsbidrag og fellesmåling : forslag til endringer i forskrift nr 302
av 11. mars 1999
Forfattere: Lars Ekern, Edna Grepperud, Torfinn Jonassen og Velaug Mook
Innhold:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i dette dokumentet forslag
til endringer om tariffer og andre overføringsvilkår som er forskriftsfestet i Del V i
forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Forslaget
sendes på høring i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven (fvl) kap. VII,
jf. også utredningsinstruksen. Dokumentet kan betraktes som forarbeider til
forskriften.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_06.pdf