Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Håndtering av mer- og mindreinntekt : forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: John G. Cock, Erik Normann Drevdal, Tore Langset
Forfatter:Langset, Tore / Cock, John Guttorm / Drevdal, Erik Normann
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:23 s. - diagr.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2011:5
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på
høring forslag til endringer av forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften). Endringene gjelder bestemmelser om mer-/mindreinntekt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_05.pdf