Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen i Trøndelag august 2011
Ansvar:forfattere: Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) M
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166"2011"(484.2/.3) / 556.166:351.78"2011"(484.2/.3)
Serie:NVE Dokument ; 2011:12
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Nord-Trøndelag / Sør-Trøndelag
Innhold:Sammendrag: I august 2011 ble deler av Trøndelag rammet av en meget stor flom.
Kraftig nedbør førte til raskt økende vannføringer i flere vassdrag i sørlige og midtre
deler av Trøndelag
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05) M
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_12.pdf