Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning mv. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Thor Erik Grammeltvedt, Kristin Kolseth
Forfatter:Grammeltvedt, Thor Erik / Kolseth, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2008:14
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE sendte 03.07.2008 på høring et forslag til endring i forskrift om
måling og avregning. Forslaget var et resultat av en lengre prosess. På bakgrunn
av forespørsel fra Nordisk ministerråd har nordiske sentralnettsoperatører og
regulatorer utredet en rekke tiltak med tanke på å harmonisere det nordiske
markedet. Som et resultat av denne prosessen presenterte de nordiske
sentralnettsoperatørenes samarbeidsorgan, Nordel, et forslag til en harmonisert
balanseavregning. Introduksjon av intra-dag handel gjennom Elbas var en del av
det samlede forslaget fra Nordel.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2008/dokument2008_14.pdf