Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Risiko for kvikkleireskred Bragernes, Drammen : forslag til tiltak
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:21 s. + vedlegg - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.16
Serie:NVE Dokument ; 2005:2
Emneord:Erosjon / Flom / Kvikkleire / Kvikkleireskred / Skred
Geografiske emneord:Buskerud / Drammen
Note:Overtittel på forsiden: Program for økt sikkerhet mot leirskred.
Innhold:Sammendrag: Oppsummerende rapport etter gjennomføring av supplerende
undersøkelser, "Risiko for kvikkleireskred Bragernes, Drammen".
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_02.pdf