Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - utkoblbart forbruk : oppsummering av høringsuttalelser og forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Hans George Dahl, Edna Grepperud, Jørund Krogsrud
Forfatter:Dahl, Hans George / Grepperud, Edna / Jonassen, Torfinn / Krogsrud, Jørund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:12 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Dokument ; 2009:9
Emneord:Nettselskaper / Tariffer / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat la 28. oktober 2008 ut på
høring forslag til endringer i kontrollforskriftens kapittel 15 om utkoblbart forbruk.
Det ble lagt ut to ulike forslag på endringer av kontrollforskriften om utkoblbart
forbruk. Høringsfristen var 1. februar 2009.I dette dokumentet presenteres
vedtatte endringer av kontrollforskriftens bestemmelse om utkoblbart forbruk, og
hovedtrekkene i høringsuttalelsene oppsummeres
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_09.pdf