Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen i Nord-Norge juni 2011
Ansvar:forfattere: Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166"2011"(481-17) / 556.166:351.78"2011"(481-17)
Serie:NVE Dokument ; 2011:8
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Nord-Norge
Innhold:Sammendrag: I juni 2011 ble deler av Nord-Norge rammet av en relativt stor flom.
Sterk varme førte til stor snøsmelting og flom i mange vassdrag der det fortsatt
var snø igjen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_08.pdf