Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z)
Ansvar:Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:19 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Serie:NVE Dokument ; 2005:12
Emneord:Flomberegning
Geografiske emneord:Oltedal / Oltedalselva
Note:Tilhører Flomsonekartprosjektet
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et
delprosjekt i Oltedalselva i Rogaland. Flomvannføringer med forskjellige
gjentaksintervall er beregnet for strekningen nedstrøms Oltedalsvatn
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_12.pdf