Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avkastning på kapitalen i sentral-, regional- og distribusjonsnettet : Regulering i 1996 - sluttrapport
Ansvar:Kristin Kolseth
Forfatter:Kolseth, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:7 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0335-8
Serie:NVE Dokument ; 1998:1
Emneord:Distribusjonsnett / Elektrisitetstariff / Nettselskaper / Overføringstariffer / Regionalnett
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE regulerer nettselskapenes tariffer for overføring av kraft. Overføringstariffene skal fastsettes slik at netteier får kostnadsdekning, samt en rimelig avkastning på investert kapital. Maksimal avkastningssats fastsettes årlig av NVE, og var i 1996 på 7,5% for effektivt drevne nett. Netteier budsjetterer med en selvvalgt avkastningssats lik eller lavere enn maksimalavkastningssatsen. Mer-/mindreavkastning oppstår dersom netteiers kostnader eller inntekter avviker i forhold til budsjettet: Avkastning utover budsjettert avkastningssats betegnes som meravkastning, og skal tilbakeføres kundene i form av reduserte tariffer. Lavere avkastning enn budsjettert avkastningssats betegnes mindreavkastning, og kan hentes inn i form av økte tariffer. Rapporten viser tall for de enkelte nettselskapenes kapitalgrunnlag, driftsresultat og mer-/mindreavkastning.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: