Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering mv. : forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer
Ansvar:redaktør: Siri Steinnes ; forfattere: Karstein Brekke ... [et al.]
Forfatter:Brekke, Karstein / red.: Steinnes, Siri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:36 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2007:18
Emneord:Forskrifter / Nettselskaper / Tariffer / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
Forfattere: Karstein Brekke, Thor Erik Grammeltvedt, Jørund Krogsrud, Tore
Langset og Siri Steinnes
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 7. desember
vedtatt endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme
for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Endringene trer i kraft 1.
januar 2008, med unntak av endringene relatert til KILE-ordningen som trer i kraft
1. januar 2009. Det henvises til NVE Dokument nr 12:2007 vedrørende bakgrunn
for de vedtatte endringene. Endringene har vært på offentlig høring i perioden 3.
juli til 1. oktober 2007. Dette dokumentet inneholder en oppsummering av
høringsuttalelser, NVEs kommentarer og vurderinger av de enkelte punktene, samt
endelig forskriftstekst.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_18.pdf