Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Valldøla (100.Z)
Ansvar:Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:19 s. - kart, diagr.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2005:5
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Møre og Romsdal / Valldalen
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinje-
beregning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Valldøla
i Møre og Romsdal. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaks-
intervall er beregnet for ett punkt i vassdraget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_05.pdf