Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008
Ansvar:Erik Holmqvist og Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Holmqvist, Erik / Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:24 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(481-12) / 556.166:351.78(481-12)
Serie:NVE Dokument ; 2008:4
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Sørlandet / Østlandet
Innhold:Sammendrag: 16.- 17. januar 2008 ga regn og snøsmelting flomvannføringer i
lavereliggende og kystnære vassdrag på Sør- og Østlandet. I flere vassdrag hadde
flommen et gjentaksintervall på omkring 20 år.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2008/dokument2008_04.pdf