Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Håndtering av mer- og mindreinntekt : oppsummering av høring om forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
Ansvar:redaktør: John Cock ; forfattere: John Cock, Erik Normann Drevdal
Forfatter:Cock, John Guttorm / Drevdal, Erik Normann
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2011:10
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette
oppsummering av høringsdokument 2011:5 om håndtering av mer- og mindreinntekt,
hvor det foreslås endringer av forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
(kontrollforskriften). Endringene gjelder bestemmelser om mer-/mindreinntekt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_10.pdf